MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Marka Adı : Petwoon

Ticari Ünvanı : Archilon Tasarım İç Mimarlık Anonim Şirketi

Adres : Zühtüpaşa Mah. Kolej Sok. No:7 Göksel Apt. Kadıköy / İstanbul

Telefon : +90 216 784 10 15

E-posta: info@petwoon.com

 

ALICI

Adı – Soyadı :

Adres :

Telefon :

E-posta :

 

MADDE 2 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu; ALICI ‘nın, SATICI’ya ait www.petwoon.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“internet sitesi”), SATICI’ya ait Ürün’ün satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasından oluşur.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün’ün temel özellikleri (türü, adedi, modeli, rengi, ebatı) SATICI’ya ait www.petwoon.com internet sitesinde belirtildiği gibidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyat, Ürün’ün KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürün Kodu :

Adedi :

Satış Fiyatı (KDV dahil) :

Kargo Ücreti : SATICI’ya aittir

Anlaşmalı Kargo Firması : MNG Kargo

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Fatura Adresi :

Siparişi takip eden 4 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, yedi (7) iş günü içinde tamamlanacaktır.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BEDELİNİN ÖDEMESİ

4.1. www.petwoon.com üzerinden yapılan kredi kartı işlemlerinde Iyzico ödeme sistemleri kullanılmaktadır.

4.2. ALICI, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkânları bir kredi ve / veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürün’ün satışı Taraflar yönünden taksitli satış sayılamaz.

4.3. ALICI, SATICI’nın ( www.petwoon.com ) internet sitesinde belirttiği banka hesap bilgilerine havale yaparak veya kredi kartı ile Ürün bedelini ödeyebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da banka havalesinin SATICI’nın banka hesabına ulaştığı belirlenen andır. Sipariş tarihinden itibaren bir (1) hafta içinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Havale / EFT yaparken sipariş numarasının yazılması gereklidir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi SATICI ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

MADDE 5 – ÜRÜN’ÜN TESLİMATI VE FATURASI

5.1. SATICI Ürün’ü, ALICI tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

5.2.Sözleşme konusu Ürün, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.4. ALICI, zarar görmüş paketleri teslim almayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Şayet kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, ALICI, paketi o esnada açılarak Ürün’ün hasarsız teslim edildiğini kontrol etme ve mevcut durumun bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte derhal SATICI’ya yazılı olarak bildirilmelidir.

5.5. Fatura bilgileri ALICI’nın ( www.petwoon.com ) internet sitesi üzerinden SATICI’ya detaylarını verdiği kişisel bilgilere göre hazırlanacak ve e-arşiv sistemi üzerinden dijital ortamda ALICI’ya iletilecektir.

 

MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

6.1. Ürün’ün teslimat masrafları, internet sitesinde (www.petwoon.com) aksi belirtilmedikçe SATICI ‘ya aittir. Ürün’ün teslimatı; SATICI tarafından yapılan sipariş ödemesinin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

6.2. ALICI, SATICI’ya verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Kargo firmasının Ürün’ü ALICI’ya teslim etme aşamasında karşılaşabileceği sorunlardan ve siparişi verilen Ürün’ün ALICI’ya teslim edilmemesi hâlinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda SATICI Ürün’ün ifasına ilişkin edimini tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve / veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan tüm masraf ve giderler de ALICI’ya aittir.

6.3. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI, Ürün’ü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 7 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. ALICI, sipariş vermekle birlikte; internet sitesinde (www.petwoon.com) yer alan işbu Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve / veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve / veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. SATICI’NIN, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.5. ALICI, Ürün’ü iade etmek istemesi durumunda Ürün’e ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 8 – SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.2. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ün Tüketici Mevzuatı’na uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.

8.3. Ürün’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 (on) günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 (on) gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

 

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

9.1. ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü teslim aldığı tarih itibariyle 14 (ondört) gün içerisinde malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

9.2. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

9.3. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) ALICI’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

b) Yasal süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünlerin eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

9.4. İade edilen ürünün SATICI tarafından teslim alındığı tarihi takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli, ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İstisnai durumlar dışında, cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

9.5. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 11 – GİZLİLİK

11.1 SATICI, 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince, ALICI’nın üye olurken bildirdiği elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonu aracılığı ile ALICI’ya pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. ALICI; dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

11.2 İşbu Sözleşme sebebi ile sistemde kayıtlı bulunan kişisel veriler, ALICI’nın rızası dışında kanuni zorunluluklar, yasal mercilerin talebi ve / veya SATICI tarafından adli sürecin başlatılması durumları haricinde herhangi bir şekilde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve / veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. Bunun dışında, yasal mercilerce talep edilmesi durumunda, kullanıcılara ve sözleşme konusu hizmet ve / veya mala ilişkin veriler ilgili kurum ve / veya kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.