SİTE KULLANIM ŞARTLARI VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu metinde:

 • www.petwoon.com internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz, Site’den alışveriş yapmanız veya Site’ye üye olmanız (“Site Üyesi”),
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz

halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni, açık rıza vermek istemeniz halinde vereceğiniz açık rıza beyanları ve Site’yi ziyaret etmeniz halinde kullanılan çerezlere ilişkin bilgilerin yer aldığı çerez politikamız  yer almaktadır.
 
Sizler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

1 – AYDINLATMA METNİ

Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Petwoon olarak, işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni aşağıdadır.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Site’den alışveriş yapmanız halinde;

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad)
 • İletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası, e-posta adresi)
 • Fatura bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şirket bilgileri)
 • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)
 • Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde Kredi kartı bilgileriniz (Petwoon tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Sitemize üye olmanız halinde;

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi)
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Site’yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
 • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)

Kişiselleştirilmiş / ticari iletişim izni vermeniz halinde;

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad)
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Site’yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

Ortak Amaçlar

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi işliyoruz.

Petwoon olarak kişisel verilerinizi; Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Petwoon olarak kişisel verilerinizi;

·       Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Petwoon iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar ile),

·       Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,

·       Ortak veri merkezi hizmeti alınması, veri zenginleştirme/pazarlama faaliyetlerinde bulunulması amaçlarıyla Kidwoon ve Archilon Design Studio markaları ile,  

·       Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

·       Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Petwoon tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Petwoon tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Petwoon’a başvuruda bulunarak her zaman;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Petwoon’un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silmesini talep etme,
 • kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 • kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
   
  Başvurularınızı, Veri Sorumlusu olan Petwoon’a aşağıda belirtilen iletişim kanallarından iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

2 – TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

3 – AÇIK RIZA VE TİCARİ İLETİŞİM İZİN BEYANLARI

Yukarıdaki aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerektiği ve/veya size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi için ticari iletişim izninizin gerektiği hallerde, söz konusu izin ya da açık rızanızı; üyelik esnasında bu metni onayladığınızı kabul ederek verebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş/Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza/Ticari İletişim İzni Beyanı

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim, açık rızama dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızamı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğim hususlarında da bilgilendirildim/biliyorum.
Kişiselleştirilmiş/ticari iletişime ilişkin olarak kişisel verilerimin yukarıdaki aydınlatma metninde açıklandığı şekilde işlenmesine, kişisel verilerimin Petwoon’un bağlı olduğu şirket bünyesindeki Kidwoon ve Archilon Design Studio ile paylaşılmasına ve tarafıma Petwoon ve bu metinde sayılan grup şirketler tarafından verdiğim iletişim bilgilerim ile ileride güncellemem halinde güncel iletişim bilgilerim üzerinden mesaj, telefon, e-posta ve web üzerinden her türlü özel – genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay veriyorum.

 

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

 

PETWOON

Adres: Zühtüpaşa Mah. Kolej Sok. No: 7/A Kadıköy / İstanbul

Telefon : 0216 784 10 15

E-mail :  info@petwoon.com